<form id="s9jay"></form>

      1. <dd id="s9jay"></dd>

       乖乖牛在线,为您提供最专业的组件化IM平台!

       利洽科技网络穿透平台,免费使用,助力远程办公,对抗疫情。

       使用利洽网络穿透平台(TunnelEasy),您在家就可以直接进入公司网络环境、访问各类资源,让您如同身在公司一样轻松办公!

       发布时间:2020-02-08    查看详情

       牛牛远程组件,隆重登??!

       2年磨一剑,在无数个熬夜后,远程控制组件终于正式上线了!

       我们独家提供在浏览器上快速接入远程协助功能的创新实现,使各大客服系统、工单系统、即时通讯系统从中获益,在关注自身核心业务的同时,集成功能稳定强大的远程协助功能,完成产品闭环!

       发布时间:2019-12-09    查看详情

       牛牛截图Macos版本终于上线了!

       念念不忘,必有回响;经过长时间的积累与开发,Macos版本终于与大家见面了。

       不同的平台,一样的味道,我们为您提供与Windows版本完全一致的使用体验。

       发布时间:2018-04-07    查看详情

       牛牛图片查看器2.0全新升级上线啦!

       全面重构图片查看器,将其??榛?、标准化!

       全新的图片查看器,高度可自定义、可扩展特性!

       发布时间:2017-12-24    查看详情

       分享一个使用NSIS制作安装包的UI插件

       想要做出漂亮的安装包界面么?想要让你的安装包更加具有亲和力、吸引力么?

       牛牛安装包界面美化插件助你一臂之力,从此安装包制作不再求人!

       发布时间:2015-12-19    查看详情

       手把手教你玩转QQ原创表情!

       看到了好看的QQ原创表情,却不能保存下来,太郁闷了吧。

       快来快来,这里有攻略,教如何保存,更教你如何集成到产品中噢!

       发布时间:2015-10-22    查看详情

       NiuniuImageOle控件发布啦!

       NiuniuImageOle是乖乖牛在线全新推出的支持多语言的RichEdit控件的扩展,支持GIF等图片显示;支持与QQ、WORD互通剪贴板。

       发布时间:2015-10-19    查看详情

       牛牛图片查看器发布啦!

       牛牛图片查看器,最专业的的图片查看器,可独立使用与集成使用。

       发布时间:2015-08-11    查看详情

       从控件开发角度看当前浏览器之乱象!

       从开发控件的角度来分析,浏览器基本上可分为IE浏览器和非IE浏览器;在IE浏览器中,开发控件一般使用ActiveX,而在非IE浏览器中,一般采用NPAPI的方式;但现在就没有这么幸运了,浏览器开发商为了利益,逐步抛弃了原来支持的控件方式,这使得我们在浏览器上使用控件将会越来越困难。

       当前的互联网下,浏览器各类繁多;以下我们将从控件开发的角度来谈谈各种浏览器的不同,以及在不同浏览器下开发控[插]件的注意事项。

       发布时间:2015-10-24    查看详情
       大神_大神娱乐_ag赛车_ag时时 {大神}| {大神娱乐}| {大神娱乐}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}| {大神}| {大神娱乐}| {ag赛车}| {ag时时}|